aikibudoInstytut Japońskich Tradycji Aikibudō – Kobudō jest fundacją ustanowioną 14 września 2005 roku w Tarnowie, w celu inicjowania działań oraz wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój japońskich tradycji w Polsce, w duchu wielowiekowego wpływu Orientu na kulturę polską.

Ponieważ zagadnienie japońskich tradycji jest tematem zbyt szerokim jak na działalność jednej organizacji, dlatego ograniczyliśmy się do badania oraz propagowania tradycji ujętych w terminach aikibudō - czyli z tradycjami budō kultywującymi zasady aiki oraz kobudō – starymi tradycjami rzemiosła wojennego określane również jako koryū-bujutsu. Słowo budō oznaczające ,,wojenną drogę” odzwierciedla duchową naturę tradycji wojennych, które łączą swój utylitarny charakter jako rzemiosło, z całościowym rozwojem adeptów budō - obejmującym ciało, umysł i ducha. Natomiast kobudō oznaczające ,,dawną wojenna drogę” zawiera elementy militarnej kultury feudalnej Japonii, a dziś jest nośnikiem tradycji i wiedzy dawnych pokoleń.

W naszych działaniach na reprezentantów kobudō wybraliśmy tradycje rodu Takeda znaną pod nazwą Daitō-ryū Aiki-jūjutsu oraz tradycje rodu Iizasa znaną jako Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū, a jako reprezentanta budo - eklektyczne Yoseikan Aikidō uczone w Europie również pod nazwą Aikibudō. Nasz wybór był podyktowany ,,żywym” dostępem do nauczycieli oraz do form tych szkół.

Przywiązujemy dużą wagę do prawidłowej recepcji owych tradycji na grunt Polski, dając im szanse do wzbogacenia naszej kultury dzięki przedstawieniu w jaki sposób te same procesy społeczne przejawiały się w dwóch odległych zakątkach ziemi, rodząc na jednym polską szlachtę-sarmatów, a na drugim bushi-samurajów. Żywimy głęboką nadzieję, że nasze starania pozwolą nam dobrze wywiązać się z podjętych przez nas zadań oraz przysłużą się miejscu, w którym żyjemy.

Zespół Instytutu Japońskich Tradycji Aikibudō – Kobudō 
www.laboratoriumkobudo.pl